We mogen weer stemmen

Water en waterschap zijn altijd dichtbij. Thuis, waar je de wc doortrekt, de afwas doet en onder de douche staat. Buiten, waar je vist in een sloot, zwemt in een vaart en fietst door de regen. Wetterskip Fryslân houdt al dat water op peil, beschermt ons tegen hoog water en maakt ons afvalwater schoon. En hoe we dat doen, dat bepaal jij!
Stem op 20 maart. Bekijk hier de verkiezingskrant.

Waarom zijn er wetterskip­verkiezingen?

Als enige land ter wereld stemmen we in Nederland voor de waterschappen. Maar hoe komt dat eigenlijk? En welke invloed heeft jouw stem? Bekijk bovenstaande animatie en ontdek waarom de waterschapsverkiezingen zo belangrijk zijn.

Wat doen waterschappen eigenlijk?

Op woensdag 20 maart stem je op lokale partijen voor je eigen waterschap. Maar wat zijn eigenlijk de hoofdtaken van de waterschappen? En hoe worden ze bestuurd? Bekijk bovenstaande animatie en ontdek hoe de waterschappen precies in elkaar zitten.

Hallo waterstemmers, we stellen ons graag voor!

In de filmpjes hieronder stellen de lijsttrekkers van alle partijen zich in één minuut aan je voor. Ze nemen je mee naar hun favoriete waterlocatie en leggen uit wat die plek te maken heeft met het waterschap.

Dit doen we ook met water

Water schoonmaken, tegenhouden en op peil houden.
Dat zijn de drie hoofdtaken van Wetterskip Fryslân.
Maar we doen meer dan dat…

We halen energie uit afvalwater

Als we afvalwater hebben gezuiverd, blijft slib over. We onderzoeken manieren om dit slib te hergebruiken. In de rwzi van Leeuwarden bijvoorbeeld vergisten we slib, waarbij biogas vrijkomt. Het biogasstation levert biogas aan het Centrum Kinderhandel Mensenhandel van Fier en de WaterCampus in Leeuwarden. Ook het eigen bedrijfsgebouw van Wetterskip Fryslân krijgt biogas.

We maken ruim baan voor de vis!

Onze dijken en keringen beschermen Fryslân tegen water. Eén nadeel: ze staan vissen soms in de weg, als die van zeewater naar het zoete water willen trekken en andersom. Wetterskip Fryslân

maakt ‘de weg vrij’ voor de vis en draagt bij aan een gezonde visstand. We plaatsen vishevels in dijken, visvriendelijke pompen in gemalen en vispassages in sluizen.

We leggen natuurvriendelijke oevers aan

En dat doen we op veel plekken in Fryslân. Vaak zijn dit rietoevers, want die bieden vissen een geschikte plaats om te schuilen en te paaien. Met palen beschermen we de oever tegen golfslag. Via een inhammetje kunnen vissen achter de palenrij komen. Bijkomend voordeel, riet zuivert het water op natuurlijke wijze. Zo wordt het oppervlaktewater mooi schoon.

We vangen regenwater op

Als er lange tijd geen regen valt, bewaken we het peil van het oppervlaktewater. Regent het juist heel veel in korte tijd, dan vangen we overtollig water op in zogenaamde waterbergingen; plekken zoals sloten en weilanden die onder water mogen lopen.

Ons werk in beeld

Omrop Fryslân maakte een 13-delige videoreeks over het werk van Wetterskip Fryslân. Via deze link kun je de fragmenten uit deze reeks bekijken. De leukste vier bekijk je hieronder:

Op welke partij ga ik stemmen?

Heb je de filmpjes bekeken, maar weet je nog niet op welke partij je gaat stemmen? Vergelijken kan ook aan de hand van de Stemhulp. Reageer hieronder op 20 stellingen en je weet met welke partij je op één lijn zit.

3 praktische vragen over stemmen

Waar en wanneer kan ik stemmen?

Stemmen kan op woensdag 20 maart 2019. De meeste stemlokalen gaan om 7.30 uur open en sluiten om 21.00 uur. Je mag in elk stemlokaal in je gemeente stemmen. Op je stempas staat het adres van het dichtstbijzijnde stemlokaal.

Twee keer stemmen op een dag

20 maart mag je ook je stem uitbrengen voor de Provinciale Staten. Kijk voor meer info op www.fryslan.frl/verkiezingen2019

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Heb je stemrecht, dan krijg je een stem­pas thuisgestuurd. Deze moet je mee­nemen naar het stemlokaal. Je ontvangt overigens twee stempassen; op 20 maart kun je ook stemmen voor Provinciale Staten. Als je jouw stempas kwijt­raakt, kun je op het gemeentehuis een vervangende pas aanvragen. Naast de stem­pas heb je een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) of Nederlandse verblijfsvergunning nodig om te kunnen stemmen. Je identiteits­bewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Mag iemand anders voor mij stemmen?

Ja, je kunt iemand hiervoor een volmacht verlenen. Vul zijn of haar naam in op de achterkant van je stempas. Let op: de gevolmachtigde moet wel in dezelfde gemeente wonen als jij, mag maximaal twee machtigingen hebben en moet een kopie van jouw identiteitsbewijs meenemen naar het stemlokaal.